Daadkracht tegen wanbetalers. Inasso door advocaten, voor de prijs van een incassobureau.
No cure - no fee
 • geen uurtje factuurtje
 • incasso op basis van provisie
 • wij delen het risico met u
95% success
 • volledige betaling door debiteuren
 • incl. hoofdsom
 • rente
 • onze provisie en alle kosten
Meteen actie
 • geen getreuzel, maar doorpakken
 • meteen sommatie en daarna meteen rechtszaak
Advocaten expertise
 • rechtszaak, beslaglegging en faillissement tegen debiteur mogelijk
 • ook boven € 25.000,-

Wij sommeren uw debiteur binnen 1 werkdag tot betaling, mits wij alle relevante informatie hebben ontvangen.

Bent u een onderneming of een consument?

Uw bedrijfsgegevens

Uw contactgegegevens

Uw adresgegevens

Uw bankgegevens

Is uw debiteur een onderneming of een consument?

Gegevens debiteur

Adressgegevens debiteur

Stel uw vragen:

+31 (0)252 225253

info@steenbergenincasso.nl

U kunt uw incassozaak ook via dit mailadres bij ons indienen.