Hero download Algemene voorwaarden
No cure - no fee
 • geen uurtje factuurtje
 • incasso op basis van provisie
 • wij delen het risico met u
95% success
 • volledige betaling door debiteuren
 • incl. hoofdsom
 • rente
 • onze provisie en alle kosten
Meteen actie
 • geen getreuzel, maar doorpakken
 • meteen sommatie en daarna meteen rechtszaak
Advocaten expertise
 • rechtszaak, beslaglegging en faillissement tegen debiteur mogelijk
 • ook boven € 25.000,-

Algemene voorwaarden

PDF document | 2 pagina's | 119kB

Publicatie | 2023