Daadkracht tegen wanbetalers. Inasso door advocaten, voor de prijs van een incassobureau.
No cure - no fee
 • geen uurtje factuurtje
 • incasso op basis van provisie
 • wij delen het risico met u
95% success
 • volledige betaling door debiteuren
 • incl. hoofdsom
 • rente
 • onze provisie en alle kosten
Meteen actie
 • geen getreuzel, maar doorpakken
 • meteen sommatie en daarna meteen rechtszaak
Advocaten expertise
 • rechtszaak, beslaglegging en faillissement tegen debiteur mogelijk
 • ook boven € 25.000,-

Wij stellen ons benaderbaar en laagdrempelig op. Dit is niet alleen het gevolg van onze algemene filosofie, maar heeft tevens een praktische reden. Want vaak geldt het credo: hoe eerder u een juridische specialist als een advocaat naar uw zaak laat kijken, des beter deze u bij kan staan. Laagdrempeligheid is dus in uw voordeel.

Wilt u vrijblijvend kennis maken of heeft u wellicht een dringende kwestie die u aan ons wilt voorleggen?

Kantoorinformatie

Steenbergen Incasso is een onderneming van Steenbergen Advocatuur

Bezoek- en postadres

Loosterweg 4b
2215 TL Voorhout

Telefoon:

T: +31 (0)252 225253

E-mail en web:

E: info@steenbergenincasso.nl

W: www.steenbergenincasso.nl

Overige:

Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01