Onze methode is beproefd, eerlijk en succesvol

hamer-rechtszaak Onze werkwijze

Inventarisatie en advies

Niet iedere incassozaak is hetzelfde. Om succesvol te kunnen zijn inventariseren wij altijd eerst uw zaak.

 • In welk stadium bevindt uw incassozaak zich? Volgens de wet moet u namelijk specifieke stappen nemen om bijvoorbeeld schade te kunnen verhalen.
 • Zijn uw Algemene Voorwaarden terhand gesteld?
 • Zijn uw Algemene Voorwaarden van toepassing?
 • Wat is er in uw Algemene Voorwaarden bepaald over incassokosten?
 • Wordt uw vordering betwist?

Door onze ervaring is het mogelijk om snel een goed beeld te vormen van uw zaak en weten wij precies hoe wij met scherp kunnen schieten.

De minnelijke fase

Wij schrijven uw debiteur direct aan. Mocht betaling onverhoopt uitblijven, dan zullen wij de debiteur blijven bellen en per brief herinneren. Geleidelijk voeren wij de de druk op, totdat de debiteur tot betaling over gaat. En soms treffen wij een betalingsregeling. Het grootste deel van de vorderingen wordt door in in dit stadium door ons geïncasseerd.

De gerechtelijke fase: advies

De gerechtelijke fase: advies

Mocht uw debiteur nog steeds niet overgaan tot betaling van uw openstaande factuur, dan kan de gerechtelijke fase worden ingezet. Wanneer u besluit uw wanbetaler voor de rechter te dagen, dan zijn daar kosten aan verbonden:

 • deurwaarderskosten voor het betekenen van de dagvaarding
 • grieffierecht

Wij brengen een vrijblijvend en eerlijk advies uit over het starten van de gerechtelijke fase. Biedt uw debiteur verhaal? Wat is zijn verweer? Et cetera.

In dit stadium kunt u altijd besluiten om de zaak stop te zetten.

4. De gerechtelijke fase: procedure

4.

De gerechtelijke fase: procedure

U heeft besloten om door te zetten. Wij stellen de dagvaarding op en laten deze door de deurwaarder uitbrengen. Daarna wordt de rechtbank op de hoogte gebracht van de aangespannen rechtszaak. De rechter zal uw debiteur altijd de gelegenheid geven om te antwoorden. Daarna is het onduidelijk hoe de procedure verder zal verlopen. Soms laat de debiteur niets horen en volgt er een verstekvonnis, soms zal er een zitting plaatsvinden. Na de procedure zal de rechter vonnis wijzen. Dit vonnis is meestal positief u.

5. De executie van het vonnis

5.

Executie

Nadat u een positief vonnis heeft gehaald, kunt u dit meegeven aan de deurwaarder. De deurwaarder zal het vonnis betekenen en daarna overgaan tot het uitvoeren van het vonnis. Zo kan er beslag worden gelegd op kantoorpanden, huizen, auto's, maar ook op banktegoeden. Op deze manier zorgt de deurwaarder ervoor dat uw vordering uiteindelijk wordt betaald.

Uw vordering blijft maar onbetaald? Uw rekening staat veel te lang open? Laat nu uw rekening, vordering of factuur succesvol en gemakkelijk innen door een incasso advocaat. Een advocaat kan veel meer dan een gewoon incassobureau of een deurwaarder.

Een advocaat beheerst het gehele traject, van eerste aanmaning tot de executie van een gerechtelijk vonnis. Uw rekening incasseren wordt door ons snel, efficient en doeltreffende gedaan.

No Win - No Fee

Uw vordering wordt geïncasseerd op no-win no-fee basis. Wat houdt dit in?

Slagen wij niet in het innen van uw vordering, dan betaalt u ons geen provisie. U kunt zich dus met een minimaal financieel risico beroepen op de kwaliteit die een incassoadvocaat biedt.Volledig kostenloos is dit echter niet. Leiden onze inspanningen onverhoopt niet tot betaling van de hoofdsom, dan brengen wij u dossierkosten van € 180,- in rekening.

Bij gedeeltelijke incassering van uw vordering brengen wij de dossierkosten in rekening. Onze provisie wordt vervolgens berekend volgens de provisiestaffel hiernaast.

Zie voor alle voorwaarden onze algemene bepalingen.

In het kort

 1. Aan de hand van onze online checklist kunt u precies bepalen welke documenten wij van u nodig hebben voor een succesvolle incasso;
 2. de documenten scant u en kunt u eenvoudig uploaden terwijl u de vordering indient;
 3. vervolgens gaat één van onze advocaten aan de slag. Hij wordt uw vaste contact tijdens het gehele traject. Dit traject bestaat uit drie fases:
  1. de minnelijke fase: uw debiteur wordt gesommeerd de vordering te betalen. Daarbij voeren wij consequent en doelgericht de druk op
  2. de gerechtelijke fase: blijft betaling uit, dan kunnen wij uw debiteur dagvaarden. Dit doen wij alleen na overleg en met uw tostemming. Ondertussen kunnen wij andere maatregelen treffen zoals beslag leggen
  3. de executoriale fase: zodra de rechter vonnis heeft gewezen en uw debiteur weigert nog steeds te betalen dan kan er door ons beslag worden gelegd op waardevolle zaken van uw debiteur, zoals bijvoorbeeld onroerend goed, loon of banktegoeden. Ook dit doen wij altijd na overleg en met uw toestemming
 4. bij betalingen ontvangt u van ons een bericht en een verrekening. Het geldt wordt zo snel mogelijk aan u overgemaakt.
 5. u heeft altijd toegang tot ons eigen portal, waar u de status van uw incasso kunt inzien.

De minnelijke fase

De eerste fase van een incasso is de buitengerechtelijke fase.

 • Per e-mail, per telefoon en per post proberen wij uw vordering te incasseren.
 • Wij brengen de hoofdsom, de rente en de incassokosten bij de debiteur in rekening.
 • De rente en incassokosten worden berekend aan de hand van uw algemene voorwaarden of de wet.

Wij voeren consequent en stapsgewijs de druk op. Omdat ervaren advocaten aan de inning van uw vordering werken leidt deze fase vaak tot succes. Een advocaat heeft immers alle rechtsmiddelen tot zijn beschikking en dat maakt indruk.

Wanneer de buitengerechtelijke fase toch niet tot resultaten leidt kan worden overgegaan tot de gerechtelijke fase. Dit kan al na enkele weken het geval zijn.

De gerechtelijke fase

Soms leidt de buitengerechtelijke fase niet tot de volledige inning van uw vordering. Dan gaan wij met uw toestemming over tot de gerechtelijke fase.

 • Dit betekent dat wij rechtsmaatregelengaan treffen.
 • Dan wordt er in overleg met u een dagvaarding uitgebracht door de deurwaarder.
 • De zaak komt vervolgens voor de rechter, die vonnis wijst.
 • Aan de hand van dat vonnis kan de volgende fase worden ingegaan.

Omdat wij meestal succesvol zijn in de minnelijke fase, komt deze fase een stuk minder voor.

De executoriale fase

Wanneer de rechter vonnis heeft gewezen wordt dit door de deurwaarder aan de debiteur betekend. Dit kan tot betaling leiden. Is dit niet het geval, dan kan er beslag worden gelegd of het faillissement worden aangevraagd.

De stappen die het verschil maken

onze succesformule

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

01-incasso-overdragen Onze werkwijze

01. Draag uw incassozaak over

02-wij-nemen-uw-zaak-in-behandeling Onze werkwijze

02. Wij nemen uw zaak in behandeling

03-wij-schrijven-uw-debiteur-aan Onze werkwijze

03. Wij sommeren uw debietur meteen

04-u-heeft-altijd-inzage-in-uw-dossier Onze werkwijze

04. U volgt onze vorderingen online

05-contact-voor-vragen-overleg Onze werkwijze

05. U kunt altijd vragen stellen of overleggen

06-uw-vordering-geincasseerd Onze werkwijze

06. Succesvolle incasso

Wat u eerst zelf kunt doen:

 • Vraag de debiteur meteen waarom er niet betaald wordt
 • Stuur een schriftelijke aanmaning en stel een korte betalingstermijn. Vergeet niet om een kopie van deze aanmaning te maken.
 • Geef aan dat u de vordering uit handen zult geven wanneer er niet betaald wordt en...
 • Geef aan dat de debiteur in dat geval tevens aansprakelijk is voor rente en incassokosten

De stappen die het verschil maken

onze succesformule

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zo werkt Incasso

Worden uw facturen maar niet betaald? Wacht niet langer. Wij innen uw vordering snel en effectief.

 • Incasso door advocaten
 • Snell, effectief, doortastend
 • Grote juridische kennis en kunde
 • Wij beheersen het hele traject
 • Van aanmaning to executie

Handige tips en tools

Worden uw facturen maar niet betaald? Wacht niet langer. Wij innen uw vordering snel en effectief.

 • Incasso door advocaten
 • Snell, effectief, doortastend
 • Grote juridische kennis en kunde
 • Wij beheersen het hele traject
 • Van aanmaning to executie

Voorwaarden op orde?

Worden uw facturen maar niet betaald? Wacht niet langer. Wij innen uw vordering snel en effectief.

 • Incasso door advocaten
 • Snell, effectief, doortastend
 • Grote juridische kennis en kunde
 • Wij beheersen het hele traject
 • Van aanmaning to executie

COACHING EVENTS!

Photos Taken At My Business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Is incassobureau toerekenbaar tekortgeschoten door te hoge incassokosten in rekening te brengen?

Ontbinding incasso-overeenkomst. Is incassobureau toerekenbaar tekortgeschoten door te hoge incassokosten in rekening te brengen? Schuldeisersverzuim.…

Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is ook van toepassing op handelstransacties.

Eiseres vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van € 63,59 aan buitengerechtelijke incassokosten voor het…

Is na het verzenden van de veertiendagenbrief vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd, ook wanneer…

Prejudiciële beslissing op voet art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten; art. 6:96 lid 2 onder…

Vallen buitengerechtelijke incassokosten (art. 6:96 lid 2 onder c BW) onder het begrip ‘kosten’ in…

Prejudiciële beslissing op voet art. 392 Rv. Vallen buitengerechtelijke incassokosten (art. 6:96 lid 2 onder…

Zeven vragen over de veertiendagenbrief

Moeten buitengerechtelijke kosten opnieuw worden berekend, indien consument-schuldenaar binnen termijn veertiendagenbrief slechts gedeelte vordering heeft…

CONTACT US

We Are Happy To Help You

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Office Adress

27 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, adipisicing.

Phone Number

+212 617 713 251

Email Adress

support@weinnovat.com

weinnovat@weinnovat.com

PRICING PLANS

Inventive Ideas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

STARTER

Perfect for small startups that have less than 10 team membrers

$ 17 /Month
 • icon1 Gb of Space
 • iconSupport at $25/hour
 • iconSmall Social Media Package

BUSINESS

Perfect for small startups that have less than 10 team membrers

$ 27 /Month
 • icon1 Gb of Space
 • iconSupport at $25/hour
 • iconSmall Social Media Package

ULTIMATE

Perfect for small startups that have less than 10 team membrers

$ 37 /Month
 • icon1 Gb of Space
 • iconSupport at $25/hour
 • iconSmall Social Media Package

BASIC

Perfect for small startups that have less than 10 team membrers

$ 79 /Month
 • icon1 Gb of Space
 • iconSupport at $25/hour
 • iconSmall Social Media Package

PREMIUM

Perfect for small startups that have less than 10 team membrers

$ 99 /Month
 • icon1 Gb of Space
 • iconSupport at $25/hour
 • iconSmall Social Media Package

FREE

Perfect for small startups

$ 0.00 /Month
 • icon1 Gb of Space
 • iconSupport at $25/hour
 • iconSmall Social Media

PROFESSIONAL

Perfect for small startups that have less than 10 team membrers

$ 299 /Month
 • icon1 Gb of Space
 • iconSupport at $25/hour
 • iconSmall Social Media Package

STANDARD

Perfect for small startups

$ 39 /Month
 • icon1 Gb of Space
 • iconSupport at $25/hour
 • iconSmall Social Media

Over Steenbergen Incasso

Steenbergen Incasso is een onderdeel van
Steenbergen Advocaten B.V.

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout
T: 0252 225253
F: 0252 227870
Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Op al onze diensten zijn de onze 'Werkwijze Incasso' en de Algemene Voorwaarden van Steenbergen Advocaten van toepassing.

Search